Logo Gmina Godkowo

Projekt "Entuzjaści cyfryzacji startują..."

Szkoła Podstawowa w Godkowie bierze udział w projekcie "Entuzjaści cyfryzacji startują - rozwijanie kompetencji informatycznych i w zakresie korzystania z technologii informacyjno - komunikacyjnych wśród uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Godkowie” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest przez Gminę Godkowo w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zarządem Oddziału Okręgowego w Elblągu.

Okres realizacji: 01.09.2020 – 30.06.2022

Głównym celem przedsięwzięcia jest

  1. podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych i właściwych postaw oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy (inicjatywności, kreatywności, pracy w zespole) u  51 uczniów klas IV - VI w roku szkolnym 2020/2021,
  2. doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych 17 nauczycieli,
  3. podniesienie poziomu kompetencji wychowawczych 10 rodziców/opiekunów prawnych
  4. organizację zajęć dodatkowych w cyklu dwuletnim od 01.02.2021 r. do 30.06.2022 r.

W ramach projektu szkoła zostanie doposażona w niezbędny sprzęt. Wyposażenie obejmuje zakup sprzętu oraz pomocy dydaktycznych, niezbędnych narzędzi do przeprowadzania doświadczeń, eksperymentów, obserwacji w tym narzędzia TIK wraz z odpowiednimi aplikacjami tematycznymi. Dodatkowo uczniowie klas IV - VI wezmą udział w zajęciach dodatkowych:

a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych,

b) dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów z matematyki i języka angielskiego,

c) koła zainteresowań dla uczniów oraz wezmą udział w  wyjazdach edukacyjnych.

d) zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w sieci.

Nauczyciele objęci zostaną szkoleniami w zakresie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu w zakresie wiedzy i umiejętności stosowania metod badawczych w pracy z uczniem. W rezultacie nauczyciele nabędą  cenne umiejętności i trwałe nawyki w zakresie realizacji procesu dydaktycznego w sposób aktywizujący uczniów z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Ogólna wartość projektu:  434 223,20 zł

Wkład Unii Europejskiej:  369 089,72 zł

Regulamin rekrutacji uczestników - link

Załączniki do regulaminu - link

Wójt gminy zaprasza

Andrzej Bondaruk
wojt@doc.pl 

Godziny przyjęć interesantów:

Śr. 7:30 - 15:00

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.