Logo Gmina Godkowo

News

News zdjęcie id 768

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy Gminy Godkowo z NGO w 2019 r.

04.01.2019

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy Gminy Godkowo z NGO w 2019 r.

Na podstawie uchwały Nr XLIX/206/2010 Rady Gminy Godkowo z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Warmi.-Maz. z 2010 r. Nr 201, poz. 2599) zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/163/2017 Rady Gminy Godkowo z dnia 25 października 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Warmi.-Maz. z 2017 r. poz. 4335), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały Rady Gminy Godkowo w sprawie zmiany uchwalonego w dniu 29 listopada 2018 r. „Rocznego programu współpracy Gminy Godkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, którego projekt stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 4 stycznia 2019 r., a termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 11 stycznia 2019 r.

Uczestnikami konsultacji są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Godkowo.

Konsultacje odbywają się poprzez złożenie na piśmie lub elektronicznie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie projektu uchwały poddanej konsultacji w następujący sposób:

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat.godkowo@gmail.com

2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Godkowie, 14-407 Godkowo 14 (decyduje data wpływu do Urzędu)

3) bezpośrednio, poprzez złożenie formularza w sekretariacie (pok. 1) Urzędu Gminy w Godkowie.

Program współpracy na rok 2019 oraz formularz konsultacji można pobrać ze strony internetowej gminy: www.bip.godkowo.pl lub w Urzędzie Gminy-pok. 1.

Zmiana dot. programu wspólpracy na rok 2019

Formularz - konsultacje nr 2

Wójt gminy zaprasza

Andrzej Bondaruk
wojt@doc.pl 

Godziny przyjęć interesantów:

Śr. 7:30 - 15:00

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.